Döntöttek a Szent-István-szobor avatásáról

Többek között a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések és megalkotott rendeletek tudomásulvételéről, jóváhagyásáról, a Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. új vezetőjének kinevezéséről, Szent István-szobor állításáról, óvodai férőhelyek csökkentéséről döntöttek a képviselők a pandémia utáni első „élő” képviselő-testületi ülésen.

A testületi ülés elején néma felállással emlékeztek a pandémia idején elhunytakra, többek között Bán Zoltánra, a Közpark Kft. fiatalon elhunyt ügyvezetőjére.

Zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy a haláleset miatt megüresedett vezetői pozíciót dr. Vitál Márton, Kispest korábbi aljegyzője, látja majd el a Közpark Kft.-nél.

Támogatta a képviselő-testület, hogy a Templom téren, a Nagyboldogasszony Főplébánia előtti területen álljon Szent István király egész alakos szobra. A 2,5 méter magas bronzszobrot Harmath István szobrászművész készítette a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, 2019 szeptemberében a BTM Budapest Galéria szakértői véleményezték az alkotás makettjét és köztéri felállításra alkalmasnak találták. A szobor ezt követően elkészült, azonban nem állították fel az eredetileg tervezett helyszínen. A Fővárosi Önkormányzat és az alkotó közösen keresett a szobor számára egy méltó helyet. A 2020. július 3-i bejárás alkalmával esett a választás a kispesti Templom térre.

A napirend kapcsán, a szobor Kispestre kerülését firtató kérdésre válaszolva Gajda Péter elmondta, ő lobbizott a szobor ide kerüléséért.

A felállítás és az avatással kapcsolatos teendők ellátásával megbízott Vinczek György alpolgármester a testületi-ülésen elmondott tájékoztatójából az is kiderült, hogy az alkotást a Kispesten lévő egyházak egyetértésével leplezik le augusztus 20-án 17 órakor. A szobor körüli munkálatokat a napokban már megkezdték.

Módosították a Kispesti Egészségügyi Intézet alapító okiratát, hiszen az elmúlt időszakban újabb szolgáltatásokkal bővült, és a jövőben is folyamatosan bővül majd, például az egynapos sebészettel az intézet profilja.

A képviselők egyetértettek azzal, hogy a Kispesti Árnyas Óvoda gyermeklétszámának csökkenése miatt a júniusban engedélyezett 9 helyett a 2021/22-es nevelési évben 8 csoport indítása indokolt. Ezért a testület engedélyezte, hogy 2021. szeptember 1-jétől napjától az óvodában két óvodapedagógus és egy dajka álláshely megszűnjön. Ezek egy része nincs betöltve, így az álláshelyek megszüntetése részben üres álláshelyek elvonásával történik meg. A döntés indoklásában Vinczek György alpolgármester kifejtette, sajnos egyre kevesebb kisgyerek születik Kispesten, így a meglévő férőhelyeket nem tudják feltölteni. Jelenleg Kispesten 12 óvodában 70 csoportban fogadják a gyerekeket, de ha nem lesz változás a gyermekszámban, márpedig a jelenleg várandósok létszáma ezt nem mutatja, akkor szükség lesz az intézményrendszer alaposabb átszervezésére is, hiszen a jelenlegi húsz fős átlag csoportlétszám nem mehet az államilag még támogatott 13 fő alá.

A Kispesti Napraforgó Óvoda lakossági igények alapján angol nyelvi csoportot kíván indítani a 2021/22 nevelési évben. Számos lehetőséget megvizsgálva, a több budapesti kerületben már sikeresen működő, az Angolul Vidáman Kft. által kidolgozott koncepciót javasolta az óvoda vezetése. Az angol nyelvi csoport működéséhez az Angolul Vidáman Kft. egy angolul anyanyelvi szinten beszélő pedagógust és egy magasan képzett, angolul jól beszélő pedagógust biztosít. A csoportba felvételt nyert gyermekek szülei a programon való részvételért díjat fizetnek. A képviselő-testület támogatja az angol nyelvi csoport indítását.

Úgy döntött a képviselő-testület, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény alapján a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt az önkormányzat képviselő-testülete és annak bizottságai feladat-és hatáskörében eljárva hozott döntéseit és megalkotott önkormányzati rendeleteit tudomásul veszi és jóváhagyja.

Elfogadták a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány 2020. évi egyszerűsített beszámolóját, és rábólintottak a Közalapítvány, valamint a Puskás Ferenc Alapítvány 2021. évi támogatási szerződésére.

Ezen kívül a Misszió Alapítvány elszámolt a „Micva Ház Jótett” 2020. évi önkormányzati támogatásával.  

Beszámolót fogadtak el a képviselők a Polgármesteri Hivatal és a kerületi bizottságok 2020. évi munkájáról is.

Forrás és kép:

Legutobbi cikkek

Legolvasottabb cikkek