Újbuda DiákSport Fesztivál logó pályázat

A pályázat beadási határideje: 2021. szeptember 15. 12.00 óra

I. A pályázat célja

Újbuda Önkormányzatának a diáksportban való külső megjelenését meghatározó logó megalkotása. A pályázóktól olyan logóterveket várunk, melyek egyedi módon tükrözik az Újbuda Diáksport Fesztivál különleges értékeit, elsősorban hangsúlyozva a sport jellegét.

Újbuda Diák Sport Fesztivál: a XI. kerületi oktatási intézmények egész tanévre szóló, az Önkormányzat által szervezett sportesemények (egyéni- és csapat szinten, több sportágban) összessége.

II. A pályázat tárgya

A pályázók pályázhatnak bármilyen típusú tervvel (ikonikus- és vegyes logóval), de kiíró – jelen pályázat keretei között – elsősorban az (grafikai) ábra/embléma típusú pályaművekre kíváncsi.

A logónak központi elemként (mint kötelező formai elem) egy kabala figurát kell tartalmaznia. Az ideális logó minden felületen (oklevél, érem, szalag és egyéb promóciós tárgyak) hatásos kommunikációs elem, kis- és nagyméretben egyaránt könnyen azonosítható, szerkezetében dinamikus, vidám. „Újbuda XI. Kerület” hivatalos logójából semmilyen elem nem használható fel.


III. Szempontok:

  • könnyen azonosítható;
  • egyszerű és könnyen felismerhető;
  • egyedi “aláírás”, mely azonnal megkülönböztethető bármi mástól;
  • kilép a sablonok világából, vidám;
  • szín- és formavilága (és tipográfiája) figyelemmel van a különböző megjelenési módozatokra (nyomtatott: színes és fekete-fehér, digitális)
  • trendkövető, de időtálló
  • kifejezi a „mozgás örömét” valamint a XI. kerülethez való kötődést.


IV. A pályázat jellege, formája

a./ A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós

b./ A pályázaton bárki elindulhat, külön korhatár- vagy egyéb megkötés nélkül.

c./ A pályázat benyújtási formája: névaláírásos, a pályázathoz csatolni szükséges a pályázó adatait.

d./ A pályázat lebonyolítása jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik.

e./ A pályázat nyelve: magyar


V. Pályázati feltételek

a./ Nevezési díj nincs.

b./ Egy pályázó maximum 3 pályatervet nyújthat be.

c./ A kiíró a pályázat során 1 db nyertes pályázatot hirdet melyet bruttó 100.000.- forint díjazásban részesít.

d./ A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 8 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja és a pályázati díj ezután kerül átutalásra.

e./ A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.


VI. A beadandó pályázati anyag tartalma


Logótervek

A logóterveket vektoros (EPS, AI) és kép formátumban (JPEG, GIF, PNG) is kérjük beküldeni.


Pályázati adatlap

Tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, harmadik félnek nem adja át. A pályázati adatlapot PDF formátumban kérjük beküldeni névaláírással. (Csak a nyomtatott példányon.)

Pályázati adatlap
Adatkezelési tájékoztató

VII. A pályázatból való kizárás esetei

a./ a beérkezési határidő után érkezett pályamű,

b./ amely határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban lett benyújtva,

c./ a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, hiányos pályamű,

d./ az olyan pályamű, ami sérti az emberi/ kisebbségi jogokat, jogszabályba vagy a pályázati felhívás rendelkezéseibe ütközik,

e./ amely nem valós adatokat tartalmaz.

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.


VIII. A pályázat beadása és elbírálása

a./ A pályázóknak a pályaművet a pályázati anyaggal kizárólag elektronikus úton 2021. szeptember 15. 12.00 óráig beérkezően kell emailen benyújtani az ujbudasport@ujbuda.hu email címre, „ÚDSF logó” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

b./ A pályázat elbírálása egy fordulóban történik.

c./ A nyertes pályázatot a kiíró legkésőbb 2021. szeptember 24. 1300 óráig hirdeti ki.

d./ A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

e./ A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap.

 

Forrás és kép: ujbuda.hu

Legutobbi cikkek

Legolvasottabb cikkek