Az Albert Camus utca rendezésével folytatódik a városfejlesztés Kőbányán

Párbeszédet kezdeményezett a Kőbányai Önkormányzat a környéken élőkkel.

Megállapodással zárult a Kőbányai Önkormányzat vezetésének és az Ihász-közben élők képviselőinek az egyeztetése kedden délután a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban. Így megkezdődhet az új, fasorral szegélyezett Albert Camus utca kialakítása. A kerület vezetése a képviselő-testület múlt heti, egyhangú döntésének megfelelően párbeszédet kezdeményezett a fejlesztésről a környékbeli lakókkal, miután közülük többen aggodalmuknak adtak hangot.

D. Kovács Róbert Antal polgármester vezetésével, Somlyódy Csaba városüzemeltetésért és Radványi Gábor ingatlanügyekért felelős alpolgármesterekkel, illetve dr. Pap Sándor fejlesztési tanácsnokkal és az utca kialakítását lebonyolító Kőbányai Vagyonkezelő szakembereinek részvételével párbeszéd indult az Albert Camus utca rendezéséről a szomszédos Ihász-közben élők képviselőivel.

A lakók közül többen az augusztus 26-i képviselő-testületi ülésen adtak hangot aggodalmuknak. Attól tartottak, hogy az új utca miatt otthonaik közelében olyan gépjárműforgalom alakulhat ki, amely a zöld terület csökkenésével rontaná az életminőségüket és akár lakásaik értékét is csökkentené.

Az egyeztetésen a Kőbányai Önkormányzat vezetése jelezte, nyitottak a lakók kérései iránt, így a többi között arra is, hogy a már burkolt utca forgalomszabályozását (sebességkorlátozás, súlycsillapítás, forgalmi rend stb.) velük egyeztetve határozzák meg. Egyetértés volt abban is, hogy a forgalmi rend kialakításába be kell vonni az Ihász-köz mellett a Maláta utcában és a térségben élőket is, akiknek mindennapi életét a változások befolyásolhatják. A lakók javaslatait elősegítendő a hivatal szakemberei előkészítik és bemutatják a forgalmi helyzettel kapcsolatban készülő tanulmányterveket, így az érintettek a konkrétumok ismeretében tehetnek javaslatokat.

A Kőbányai Önkormányzat Budapest legzöldebb kerületeként elkötelezett a környezetvédelem és a kerületi lakók életminőségének folyamatos javítása mellett. Az egyeztetésen a kerület vezetői megerősítették, hogy miután az Albert Camus utca szilárd burkolattal való ellátása két fa eltávolítását teszi szükségessé, helyettük tizenhat fiatal fát ültetnek a térségben. További tizenkét csemete pedig a tervek szerint a már meglévő fasor felújítása részeként kerül telepítésre a kialakított utca mentén. Így a jelenlegi árok helyett kialakuló új, fasorral szegélyezett utca nemcsak a garázsok megközelítését könnyíti, de általa a jelenlegi, elvadult növényzettel benőtt, az ipari vágány miatt használhatatlan terület is rendezetté, biztonságossá válik.

A folyamatos párbeszéden túl a Kőbányai Önkormányzat nyitott az Ihász-közben élők életminőségét javító további elképzelésekre is. A lakók javaslatait várják az Albert Camus utca további zöldítésére (például cserjék ültetése, sövény kialakítása, rovarhotel, madáretetők, pihenésre alkalmas utcabútorok telepítése). Valamint arra is, hogy hogyan gazdagítanák-fejlesztenék a társasházak túloldalán fekvő, játszótérrel, pihenőrésszel, kutyafuttatóval is ellátott közparkot.

Az Albert Camus utca a ’70-es évek óta szerepel utcaként a kőbányai szabályozási tervekben, a közterület neve korábban 144. utca volt, a rajta húzódó vágányt ipari tevékenységhez használták. Az új utca és a kapcsolódó megerősített padka nemcsak könnyebb közlekedést és biztonságos parkolási lehetőséget biztosít a környékben élők számára, de a városszövet továbbépítése segíti a térség fejlődését is.

Az Albert Camus utca rendezése évtizedes terve a kerületnek, területe a jogi eljárások és az állami vagyonkezelővel, vasúttal való egyeztetések és megállapodások után 2020-ban került véglegesen a Kőbányai Önkormányzat tulajdonába. Így pályázhatott és nyert el támogatást a budapesti földes utak szilárd burkolattal való ellátására kiírt pályázaton. Az Albert Camus utca fejlesztéséhez a kormányzat első lépésben 75, a másodikban pedig közel 90 millió forintot adott. Ez azt jelenti, hogy az állami forrás teljes egészében fedezi az útépítés és a közvilágítás kiépítésének költségeit, így a Kőbányai Önkormányzat az önrészként félretett összeget a Gém utca felújítására fordíthatja. Terveiről és a beruházás megkezdéséről a kerület több csatornán is tájékoztatta az elmúlt időszakban a lakosságot: a Kőbányai Önkormányzat hivatalos internetes oldala mellett a kerület vezetői saját közösségi oldalaikon is hírt adtak róla. Júliusban pedig a minden kőbányai háztartásba eljutó, ingyenes Kőbányai Hírek című kerületi lap is beszámolt a fejlesztésről.

Forrás és kép: kobanya.hu

Legutobbi cikkek

Legolvasottabb cikkek