II. kerületi hírek

Tehetünk saját biztonságunkért

Automatikus vázlat

képviselő-testület tavaly év végén megújította a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumát. A célokról és a feladatokról Bucsek Gábor, a kuratórium új elnöke nyilatkozott a Budai Polgárnak.

– Az alapítvány fő tevékenysége a II. kerület közbiztonságának erősítése. Feladatunk, hogy az itt élő családok biztonságát, biztonságérzetét növeljük. A célok megvalósítása során természetesen fontosnak tartom az együttműködést a bűnüldöző szervekkel, a katasztrófavédelmi hatósággal, de azt is, hogy a lakosság tevékeny résztvevője és formálója legyen lakó-, vagy munkahelyi környezete közbiztonságának. Az alapítvány ezért továbbra is támogatni szeretné a kerület biztonságában már eddig is aktívan részt vevő polgárőr egyesületeket, illetve segítené a lakosságot abban, hogy minél több önszerveződő közösség jöjjön létre. Ki kell alakítani a lakosokban egy olyan tudatos hozzáállást, mely alapján fontosnak tartják a tevékeny közreműködést.

Milyen programokat tervez idén az alapítvány?

Az idei szakmai programunk négy fő témacsoport köré épül. Az egyik a gyermekeink biztonsága. Ennek keretében a nevelési intézményekkel és szakmai szervezetekkel, hatóságokkal együttműködve ismeretterjesztő, felvilágosító előadásokat tartunk. Kiadványok megjelentetését tervezzük a fiatalokat különösen veszélytető kockázatok, így például a kábítószer, valamint az internet veszélyeiről. Kampányunk célja, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelően olyan elméleti és gyakorlati tudásra tegyenek szert, amivel saját maguk is képesek felmérni a lehetséges veszélyhelyzeteket és annak megfelelően cselekedni. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok nevelésében a család mint alapsejt és a nevelési intézmények, mint tágabb élettér olyan közös értékeket közvetítsenek, melyek elősegítik, hogy a jövő nemzedéke nyugodt és biztonságos környezetben élhessen. Külön témaként kezeljük az iskolán és a családon belüli erőszak kérdéskörét, melyben társul hívjuk magunk mellé az oktatási intézményeket, rajtuk keresztül a szülőket. Szeretnénk kialakítani egy olyan felvilágosító és jelzőprogramot, amelybe az érintetteket már a kezdetektől bevonjuk a speciális élethelyzetekhez igazodó tematika mentén.

Az idősebb korosztály védelmében mit tudnak tenni?

Második fő témacsoportunk pont az idősebb korosztályra leselkedő veszélyek csökkentése, megelőzése. Ennek keretében személy- és vagyonvédelmi tanácsadásokat, bemutatókat tervezünk. Szeretnénk, hogy az idősebb korosztály is rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, melyek a harmadik évezred elején rendelkezésre álló műszaki és technikai megoldások biztonságos és hatékony használatához szükségesek. Célunk továbbá az is, hogy lehetőségeinkhez mérten konkrét eszközökkel, felvilágosító oktatásokkal elősegítsük a műszaki és technikai megoldások elterjedését.

A felelős állattartás népszerűsítése szintén célja az alapítványnak.

Kiemelt jelentőséggel bír az állatvédelem, a felelős állattartás témaköre. Tervezett programjaink célja, hogy a lakosok széles körben megismerjék a felelős kisállat-, különösen az ebtartás szabályait, azokat betartsák, betartásukat elősegítsék a közösség érdekében. De ezen célok mellett legalább olyan fontos a katasztrófavédelem, az önkéntes tűzoltók munkájának támogatása is. Tervezzük tűzbalesetek, tűzkárok megelőzését célzó oktatások tartását, felvilágosító rendezvények szervezését is.

Milyen eszközei vannak az alapítványnak a kábítószer elleni küzdelemben, ami napjainkban, sajnos, mind több fiatalt érint?

Az alapítvány határozott célkitűzése a kerületben működő kábítószerügyi egyeztető fórum tevékenységének erősítése, feltételrendszerének további javítása, a lakosság széles körű bevonása abba a műhelymunkába, mely az új stratégiák kidolgozásával a fórum mozgatórugójává válhat. A legfontosabb a prevenció, hiszen a bajt legjobb megelőzni, a kezelés mindig nehezebb. A gyerekek és a fiatalok a legkiszolgáltatottabbak ebben a kérdésben, és kulcsszerepe van annak, hogy mikor, milyen formában találkoznak először a kábítószer fogalmával.

Hatékonyság és magas szakmai színvonal a megújuló alapítványban

Kerületünk közbiztonsági alapítványa az elmúlt eddig közel harmincéves tevékenysége alatt számtalan szakmai programot valósított meg és ért el kiemelkedő eredményeket a lakossággal együttműködve.
– A II. Kerületi Önkormányzat célja az, hogy az alapítvány tevékenysége az itt élő családok, lakosok javát szolgálja. Ennek egyik biztosítéka éppen az új kuratóriumban és a kuratóriumi tagok szakmaiságában rejlik – mondta el Láng Zsolt polgármester.
– Elnöknek a sokak által ismert Bucsek Gábort választottuk. Az elmúlt években a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatójaként, majd Budapest rendőrfőkapitányaként jelentős tapasztalatokat szerzett Budapest, azon belül a II. kerület közbiztonságáról, közlekedésbiztonsági helyzetéről, bűnmegelőzési struktúrájáról. Külön öröm, hogy az elnöki tisztséget olyan szakember tölti be, aki korábban kerületünk rendőrkapitánya volt, így személyesen is jól ismeri a kerületet és annak napi életét.
A polgármester hozzátette: a kuratórium tagja lett Ratatics Péter, a MOL Magyarország ügyvezetője, aki kerületi lakosként közvetlen rálátással bír a lakosságot érintő közbiztonsági kérdésekre, a fejlesztendő területekre. Az alapítvány másik kurátora dr. Sánta Zsófia, aki az alapítványt létrehozó II. Kerületi Önkormányzatnál a jogi igazgatói pozíciót tölti be, korábban pedig az Országgyűlés Rendészeti és Honvédelmi Bizottságában is dolgozott szakértőként, így hatékonyan tudja segíteni az alapítványi célok magas szakmai szinten történő megvalósulását.

%d bloggers like this: